NS Treinmodernisering bouwt aan de toekomst | Oktober 2022

- Jaargang 20-10-2022

Om klaar te zijn voor de toekomst wordt het NS Treinmodernisering terrein opnieuw ingericht. Het meest in het oog springende is daarbij de bouw van een nieuwe treinstellenhal. Met deze nieuwsbrief houden we u periodiek op de hoogte van de ontwikkelingen van de bouw van de hal en de verdere herinrichting van ons terrein.

Inhoudsopgave

Omwonenden geïnformeerd over herinrichtingsplannen

In juni waren zo’n 30 omwonenden aanwezig bij de eerste informatiebijeenkomst over de herinrichting van het NS Treinmodernisering terrein. Tijdens de bijeenkomst hebben we de plannen over de totale herinrichting van het terrein toegelicht. Punten die nader toegelicht werden, waren onder meer de n...

 

Kostenstijging veroorzaakt vertraging

Op de bewonersbijeenkomst hebben we aangegeven dat in september/oktober het detail ontwerp van de nieuwe treinstellenhal, inclusief de bouwplanning en bouwwijze, gereed zou zijn en dat we u dan hierover zouden informeren. Echter, in de afgelopen maanden is er veel veranderd in de wereld. Onder a...

 

Herinrichting in beeld

De komende jaren wordt het terrein van Treinmodernisering in Haarlem opnieuw ingericht. Een aantal oude gebouwen wordt gesloopt en er komen nieuwe gebouwen zoals een nieuwe treinstellenhal bij. Met deze herinrichting wil Treinmodernisering drie hoofddoelen bereiken: sneller en efficiënter werken...

 

Nieuwe milieuplein: duurzaam en compact

Duurzaamheid is voor NS belangrijk. NS Treinmodernisering levert daar een belangrijke bijdrage aan door bij revisies en moderniseringen afval zorgvuldig te scheiden zodat deze grondstoffen hergebruikt kunnen worden. Met een milieuplein met containers voor alle verschillende afvalstromen wordt dit mogelijk gemaakt.

 

Virtueel rondkijken bij NS Treinmodernisering

We zijn trots op onze indrukwekkende locatie en het werk dat we uitvoeren. Dat laten we graag aan u zien zodat u een idee krijgt van wat er eigenlijk op ons terrein gebeurt. Daarvoor hebben we, voordat we met de herinrichting zijn gestart, een virtuele rondleiding ontwikkeld en staan onze digital...

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van NS Treinmodernisering en is bestemd voor omwonenden. Heeft u een vraag, wilt u zich aanmelden of afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar NSTM.Informatie@ns.nl.

Klik hier voor meer informatie over de herinrichtingsplannen van NS Treinmodernisering.