NS Treinmodernisering bouwt aan de toekomst

22-9-2022

Nieuwe milieuplein: duurzaam en compact

Bron: Project herinrichting

Duurzaamheid is voor NS belangrijk. NS Treinmodernisering levert daar een belangrijke bijdrage aan door bij revisies en moderniseringen afval zorgvuldig te scheiden zodat deze grondstoffen hergebruikt kunnen worden. Met een milieuplein met containers voor alle verschillende afvalstromen wordt dit mogelijk gemaakt.

Het huidige milieuplein ligt op de plek waar de nieuwe treinstellenhal komt te staan. De bouw van deze hal start midden 2023 en als voorbereiding hierop worden het milieuplein en rangeersporen verplaatst en de bodem gesaneerd. In de afgelopen periode is een nieuw milieuplein gerealiseerd op een andere plek op het terrein. Qua opzet lijkt het nieuwe milieuplein erg op de gemeentelijke milieustraat, voor ieder afvalstroom een aparte container. Door het hoge bordes kan de ruimte die daaronder ontstaat gebruikt worden voor de opslag van klein chemisch afval (KCA) en niet gebruikte containers. Op die manier maken we optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en heeft het milieuplein een compacte voetafdruk.

Het nieuwe milieuplein is nu nog zichtbaar vanaf de openbare weg. Dat wordt in een later stadium aan het zicht onttrokken. Al met al is het nieuwe milieuplein dat in oktober in gebruik genomen wordt een mooie duurzame oplossing om op een duurzame manier afval en grondstoffen te verwerken.