NS Treinmodernisering bouwt aan de toekomst

31-7-2022

Omwonenden geïnformeerd over herinrichtingsplannen

Bron: Project herinrichting

In juni waren zo’n 30 omwonenden aanwezig bij de eerste informatiebijeenkomst over de herinrichting van het NS Treinmodernisering terrein. Tijdens de bijeenkomst hebben we de plannen over de totale herinrichting van het terrein toegelicht. Punten die nader toegelicht werden, waren onder meer de nieuwe treinstellenhal, duurzaamheid en de groenvoorzieningsplannen.

Door de aanwezigen werden meerdere vragen gesteld, met name over de invloed van de herinrichting op de bestaande funderingsproblematiek van de Amsterdamsevaart. Hier besteedt het projectteam zorgvuldig aandacht aan bij de voorbereidingen op en tijdens de bouw van de treinstellenhal.

Zodra het definitieve ontwerp van de nieuwe hal gereed is, nodigen we geïnteresseerde omwonenden opnieuw uit voor een informatiebijeenkomst om toelichting te geven op hoe de bouw in zijn werk zal gaan. Informatie over de ontwikkelingen van de herinrichting van het NS Treinmodernisering terrein is beschikbaar via www.ns.nl/nieuwbouw en via een nieuwsbrief die omwonenden periodiek ontvangen.